Toggle Admin

TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY LÀ BỆNH GÌ

20/09/2018
Xem chi tiết

Nguyên nhân trào ngược dạ dày là gì

20/09/2018
Xem chi tiết

HP TRONG BAO TỬ

20/09/2018
Xem chi tiết

HIỆN TƯỢNG TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY Ở TRẺ SƠ SINH

20/09/2018
Xem chi tiết

DẤU HIỆU BỊ HP BAO TỬ

20/09/2018
Xem chi tiết

CHỮA TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN Ở TRẺ EM

20/09/2018
Xem chi tiết

CÁCH PHÒNG CHỐNG BỆNH TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN

20/09/2018
Xem chi tiết

Viêm trào ngược dạ dày thực quản

17/09/2018
Xem chi tiết

Viêm bao tử Hp

17/09/2018
Xem chi tiết
Hoạt động của công ty

TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN GERD

23/10/2018

Lễ ký hợp đồng hợp tác giữa Công ty Cổ phần Decotra và Viện răng-hàm-mặt ĐH Y Hà Nội

28/07/2018
Khuyến mãi
Khuyến mại HP Bao Tử